โครงการการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม/ซักซ้อมแผนป้องกันภัยเชิงบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  จัดโครงการการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม/ซักซ้อมแผนป้องกันภัยเชิงบูรณาการเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค.๒๕๖๑ โดยความร่วมมือของ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร.ของ อปท. หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 16.51 น. โดย คุณ พชรมน บุญสิทธิ์

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554