หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 


 
นายประเสริฐ สุกิน
นายกเทศมนตรี
 


 
นางสมศรี มูลอ้าย
รองนายกเทศมนตรี


 
นายอุดรพันธุ์ เพชรโก
รองนายกเทศมนตรี
 


 
นายขุนดอย หงษ์สิบสาม
เลขานุการนายกเทศมนตรี


 
นายสมนึก ทิพย์โพธิ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554