หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองม่วงไข่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
หลวงพ่อพุทธจักรลานนาไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองม่วงไข่
"หนองม่วงไข่น่าอยู่ คู่เกษตรปลอดภัย
ใส่ใจการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนมีวิถีชีวิตพอเพียง"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
นายขจร ธรรมไชยางกูร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
  เมื่อประมาณสองร้อยปีเศษล่วงมาแล้ว บริเวณที่ตั้งตำบลหนองม่วงไข่เดิมเป็นป่าไม้ดงดิบและเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าต่างๆ เช่น ช้าง เสือ หมูป่า หมี วัวป่า ควายป่า กวาง ค่าง อีเก้ง ชะนี และชุกชุมมากเป็นพิเศษ คือ ไก่ป่า ณบริเวณจุดสามเหลี่ยมลำห้วยแม่คำมีกับแม่น้ำยม และต่อมาสายน้ำยมได้เปลี่ยนทางเดิน ต่อมามีชาวบ้านจากถิ่นต่างๆ ได้ อพยพมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเรือนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๒๖๘ และชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอาศัยในบริเวณหนองน้ำได้ขนามนามว่า "หนองม่วงไข่"และต่อมาชาวบ้านก็ได้ขนานนามชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองม่วงไข่” จนทุกวันนี้
 
 
  เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ตั้งอยู่ตอนกลางอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 551 กิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,640 คน แยกเป็น

ชาย 2,184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.07

หญิง 2,456 คน คิดเป็นร้อยละ 52.93
จำนวนครัวเรือน 1,755 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 193 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง
ตำบลแม่ยางร้อง , ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังหงส์ , ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำรัด , ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่  
 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการผลิตที่มีความสำคัญมาก มีผลทำให้เศรษฐกิจของประชากรในเขตเทศบาลดีขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ถึง 90% เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร
นอกจากนี้ประชากรในเขตเทศบาลฯ ยังมีการประกอบอาชีพทางการประมง ซึ่งส่วนใหญ่จะทำกันตามลำน้ำยม ลำน้ำร่องโป่ง หนองน้ำในตำบลและมีการขุดสระเลี้ยงปลา นอกจากนี้เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ยังเป็นที่ตั้งของ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแพร่ ซึ่งราษฎรสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาได้ที่สถานีประมงแห่งนี้ เพื่อไปเพาะพันธุ์ไว้ และนำไปเลี้ยงในหนองน้ำสาธารณะหรือหนองหลวง ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและลึก มีการปล่อยพันธุ์ปลาหลากหลายพันธุ์รวมทั้งปลาบึก และยังมีการเปิดให้จับปลาในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
 
ตำบลหนองม่วงไข่ มีพื้นที่ทั้งหมด 24.04 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 15,909 ไร่ ลักษณะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านด้านทิศตะวันตก โดยมีสะพานเชื่อมต่อข้ามไปตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เป็นศูนย์กลางการค้าขาย และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนหลายแห่งของอำเภอหนองม่วงไข่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   หนองม่วงไข่ 433 481 914 437  
2   หนองม่วงไข่ 249 326 575 191
  3   หนองม่วงไข่ 275 295 570 240  
4   ปากยาง 122 132 254 85
  5   ใหม่พัฒนา 296 296 592 184  
6   หนองม่วงไข่ 285 352 637 224
  7   หนองม่วงไข่ 299 324 623 200  
8   หนองม่วงไข่ 225 250 475 194
    รวม 2,184 2,456 4,640 1,755
ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล ณ เมษายน 2556
 
 
  ตำบลหนองม่วงไข่ มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.43 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 36.00 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ยวัดได้ 40.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 18.79 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำที่สุดเฉลี่ยวัดได้ 9.2 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝน มีปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี 1,226.94 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในปี 2549 วัดได้ 1,398.7 มิลลิเมตร ฝนตกน้อยที่สุดในปี 2550 วัดได้ 1,046.1 มิลลิเมตร ต่ำสุดในเดือนมกราคม เท่ากับ 6.3 มิลลิเมตร
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-506-014,
054-506-013
จำนวนผู้เข้าชม 8,101,022 เริ่มนับ 29 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10