หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]ซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางทองหลี กล้ำกลาย ถึงบ้านนางนงลักษณ์ สินธุวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (จากหน้า สนง. กฟอ. หนองม่วงไข่ ถึงบ้านนางชนิดา พรวนหาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]จ้างตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการวันหรรษา สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]จ้างจัดทำฝารางระบายน้ำ คสล. เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมรางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30