หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายสมคิด โลกคำลือ ถึงบ้านนายสำราญ อุดคำมี) ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80- 9223 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายประชุม เตมีย์ ถึงบ้านนายขวัญชัย นุขันธ์) ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (จากโรงเก็บของ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านนายเวธิต รัตนปภานันท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายบันเทิง คำลือ ถึงนานางป๋อง สุกิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ส.ค. 2565 ]จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายประชุม เตมีย์ ถึงบ้านนายขวัญชัย นุขันธ์) ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาเช่าสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือแบบเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (จากโรงเก็บของ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านนายเวธิต รัตนปภานันท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21