หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาปรับปรุงบ่อตากสิ่งปฏิกูล (Sand Drying Bed) (ต่อยอด) บริเวณศูนย์เรียนรู้บ่อตากสิ่งปฏิกูลต้นแบบเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑๒ ที่นั่ง ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการวันหรรษา) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]ซื้อตู้ลำโพงช่วยสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 8492 แพร่ และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 9615 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จากบ้านนายธวัชชัย ศรีวิไชย หมู่ที่ 2 ถึงบ้านนางด้วง เสาร์อินต๊ะ หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42