หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เล่มละ ๒๕๐ แผ่น) พร้อมเข้าเล่มสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อกระจกรถยนต์และติดตั้งฟิล์ฺมกรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 7882 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมารื้อและติดตั้งรางรองรับน้ำฝนแบบแผ่นสแตนเลส อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9223 แพร่ และ หมายเลขทะเบียน 80- 9615 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ -9322 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39