หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาปรับเปลี่ยนระบบการใช้คลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายประพันธ์ สุจาคำ ถึงบ้านนางยุพิน นออินทร์) กว้าง 4 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายประพันธ์ สุจาคำ ถึงบ้านนางยุพิน นออินทร์) กว้าง 4 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายประพันธ์ สุจาคำ ถึงบ้านนางยุพิน นออินทร์) กว้าง 4 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายประพันธ์ สุจาคำ ถึงบ้านนางยุพิน นออินทร์) กว้าง 4 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางส่งน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไหล่ทางถนนสายคันคลองชลประทาน ซอย 10 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร (ถมไหล่ทาง 2.00 เมตร เทคอนกรีต 1.00 เมตร) ยาว 1,730 เมตร เริ่มโครงการบริเวณสี่แยกปากยาง ถึงโรงรับซื้อพริก (เจ๊เป้า) โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย 7 (หมู่ที่ 1,2) ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]ก่อร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย 7 (หมู่ที่ 1,2) ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ [ 23 ก.ย. 2564 ]ถนนคอนกรีตเสริมไหล่ทางถนนสายคันคลองชลประทาน ซอย 10 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร (ถมไหล่ทาง 2.00 เมตร เทคอนกรีต 1.00 เมตร) ยาว 1,730 เมตร เริ่มโครงการบริเวณสี่แยกปากยาง ถึงโรงรับซื้อพริก (เจ๊เป้า) [ 22 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10