หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่อง กำหนดโครงการส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่อง ข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น) [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แบบประมินผลการปฏิบัติงาน (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป) [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ตัวอย่างและคำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 – 2563) เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)