หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศประกวดราคา
 
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่มีความประสงค์ประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8  
เอกสารประกวดราคา
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางสาวแสงจันทร์  ใจดี ถึงบ้านนางเจนจิราภรณ์  พุทธจร) ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  ขนาดกว้าง 3.50 – 4.00  เมตร  ยาว  510.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,976.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่  

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 15.08 น. โดย คุณจุฑารัตน์ รัตนมูลปัญญา

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554