หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายห้วยจ้อย (จากท่ี่นานายบุญมี อะจิมา ถึงที่นานายอัด สิงห์สถิต) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  
 

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายห้วยจ้อย (จากท่ี่นานายบุญมี อะจิมา ถึงที่นานายอัด สิงห์สถิต) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14.05 น. โดย คุณจุฑารัตน์ รัตนมูลปัญญา

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554