หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านนางทองหลี กล้ำกลาย ถึงหมู่ที่ 1 บ้านนายคะนอง อารินทร์ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  
ราคากลาง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลาตำบลหนองม่วงไข่จะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านนางทองหลี กล้ำกลาย ถึงหมู่ที่ 1 บ้านนายคะนอง อารินทร์ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 11.44 น. โดย คุณจุฑารัตน์ รัตนมูลปัญญา

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554