หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
หลวงพ่อพุทธจักรลานนาไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองม่วงไข่
"หนองม่วงไข่น่าอยู่ คู่เกษตรปลอดภัย
ใส่ใจการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนมีวิถีชีวิตพอเพียง"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
นายประเสริฐ สุกิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 
 


 

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

บรรเทาและฟื้นฟูผู้ประสบภัย

พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มศักยภาพบุคลากรและพัฒนาชุมชน ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในชุมชน

สร้างจิตสำนึกและรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 


 

จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคม และทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและ ครอบคลุมพื้นที่

ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและจัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บนเส้นทางคมนาคม

พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตและจำหน่าย

จัดให้มีป้าย เครื่องหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
 


 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน

เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

พัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรตามกฎหมายและผลการปฏิบัติงาน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-221-9226
จำนวนผู้เข้าชม 3,514,400 เริ่มนับ 29 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10