หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
หลวงพ่อพุทธจักรลานนาไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองม่วงไข่
"หนองม่วงไข่น่าอยู่ คู่เกษตรปลอดภัย
ใส่ใจการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนมีวิถีชีวิตพอเพียง"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
นายขจร ธรรมไชยางกูร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
การประกอบกิจการร้านค้าต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีร้านค้าตั้งอยู่สองฟากทางถนนขุนม่วงไข่ขจร

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง

สหกรณ์การเกษตรหนองม่วงไข่ จำนวน 1 แห่ง

ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 100 แห่ง
 
การบริการสาธารณูปโภคด้านการไฟฟ้า ในเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองม่วงไข่ สถานที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ทั้งสิ้น 246,385 หน่วย และมีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,684 ราย
 
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 11 เลขหมาย และมี ที่ทำการไปรษณีย์ประจำอำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน 1 แห่ง ข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาลตำบล หนองม่วงไข่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองม่วงไข่ ปกครองอำเภอ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ และตำรวจบ้าน มีหอกระจายข่าวเสียงไร้สายของ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ หอกระจายข่าวประจำแต่ละหมู่บ้าน และอินเตอร์เน็ต
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ มีประปาจำนวน 2 แห่ง คือ

ประปาหมู่บ้านปากยาง หมู่ที่ 4 เป็นประปาขนาดเล็ก ผลิตน้ำใช้เฉพาะในหมู่บ้านประมาณ 50 หลังคาเรือน

ประปาหนองม่วงไข่ เป็นประปาที่ผลิตน้ำใช้ใน 7 หมู่บ้าน
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-506-014,
054-506-013
จำนวนผู้เข้าชม 4,960,105 เริ่มนับ 29 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10