หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
หลวงพ่อพุทธจักรลานนาไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองม่วงไข่
"หนองม่วงไข่น่าอยู่ คู่เกษตรปลอดภัย
ใส่ใจการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนมีวิถีชีวิตพอเพียง"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
นายประเสริฐ สุกิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
   
 
   
   
 
 
 
ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตประชาชน
 
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่
 
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
 
ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
จัดให้มีและสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอย่างมีคุณภาพ
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และส่งเสริมปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเพิ่มรายได้ของประชาชน ตามวิถีชีวิตพอเพียงอย่างทั่วถึง
 
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืน
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารงานจากภาคประชาชน
 
พัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-221-9226
จำนวนผู้เข้าชม 3,966,190 เริ่มนับ 29 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10